03 Okt 2005

Styret anbefaler nedleggelse av Norske Skog Union

Styret i Norske Skog sluttet seg i dag til administrasjonens anbefaling om nedleggelse av Norske Skog Union i Skien. Norske Skogs bedriftsforsamling skal i morgen fatte det endelige vedtaket i saken.

Dersom bedriftsforsamlingen vedtar å følge styrets anbefaling om nedleggelse av Union vil virksomheten ved fabrikken avvikles i løpet av første kvartal 2006. Styrets anbefaling ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. Forslaget fra ansattes representanter om utsettelse av saken ble nedstemt.
 
Det foreligger en omforent løsning mellom bedriften og ansatte om en virkemiddelpakke for ansatte på Union. Det legges hovedvekt på å hjelpe berørte ansatte over i nytt arbeid i eller utenfor Norske Skog. Virkemiddelpakken inneholder også sluttvederlag til samtlige ansatte samt særtiltak for eldre ansatte.
 
Norske Skogs bedriftsforsamling behandler saken på sitt møte den 4. oktober.
 
Oxenøen, 3. oktober 2005
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt