04 Okt 2005

Finanskalender for 2006

Norske Skog har de følgende rapporteringsdatoene i 2006:

Torsdag 2. februar: Foreløpige tall for helår 2005
Torsdag 20. april: Generalforsamling
Torsdag 4. mai: 1. kvartal 2006
Torsdag 3. august: 2. kvartal 2006
Onsdag 2. november: 3. kvartal 2006

Oxenøen, 4. oktober 2005

NORSKE SKOG
Investor Relations