04 Okt 2005

Bedriftsforsamlingen vedtok nedleggelse av Norske Skog Union

Norske Skogs bedriftsforsamling vedtok i dag å følge styrets innstilling om nedleggelse av Norske Skog Union. Virksomheten ved fabrikken skal avvikles i løpet av første kvartal 2006.

Det foreligger en omforent løsning mellom bedriften og ansatte om en virkemiddelpakke for ansatte på Union. Det legges hovedvekt på å hjelpe berørte ansatte over i nytt arbeid i eller utenfor Norske Skog. Virkemiddelpakken inneholder også sluttvederlag til samtlige ansatte samt særtiltak for eldre ansatte.
 

Det var 9 mot 9 stemmer ved avstemningen, og saken ble derved avgjort med bedriftsforsamlingens leders dobbeltstemme.
 

Oxenøen, 4. oktober 2005
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt