17 Okt 2005

Valutaforhold m.v. i 3. kvartal 2005

Norske Skog offentliggjør tall for 3. kvartal 2005 tirsdag 1. november rundt kl. 14.

Det blir presentasjon med webcast i våre lokaler samme dag kl. 16. Nærmere informasjon om dette arrangementet vil komme på vår hjemmeside www.norskeskog.com.

"Silent Period" i forkant av publiseringen starter onsdag 19. oktober.

Norske Skogs handelsveide kurv av valutaer ("Norske Skog-indeksen") hadde en gjennomsnittsverdi på 86,6 i 3. kvartal 2005 mot 87,9 i 2. kvartal og 92,0 i 3. kvartal 2004. Indeksverdien pr. 30. september 2005 var 87,2 mot 87,3 pr. 30. juni. Indeksen starter 1. januar 2002.
 
Det har ikke vært vesentlige endringer i verdien av innebygde derivater i Norske Skogs energikontrakter i 3. kvartal 2005.
 
Norske Skog Union:
Norske Skogs bedriftsforsamling vedtok på møte den 4. oktober at virksomheten ved Union skal opphøre i løpet av 1. kvartal 2006. Dette medfører disse antatte regnskapsmessige effektene i 4. kvartal 2005:
Bokførte verdier for bygninger og maskiner, rundt NOK 180 millioner, blir skrevet ned til null. Beløpet blir kostnadsført i resultatregnskapet, men vil ikke ha noen kontanteffekt. I tillegg vil det bli gjort en avsetning for restruktureringskostnader på rundt 250 millioner kroner. Dette inkluderer både omstillings- og sluttoppgjørskostnader til ansatte og kostnader til fjerning av maskiner og anlegg, samt miljøopprydding. Dette vil få kontanteffekt etter hvert som kostnadene påløper.

Oxenøen, 17. oktober 2005

NORSKE SKOG
Investor Relations