17 Okt 2005

Tegningsresultat i Norske Skogs aksjeemisjon

Tegningsperioden ble avsluttet torsdag 13. oktober. Foreløpige indikasjoner tyder på et tegningsresultat på mellom 97 og 98 %, men på grunn av oppgjørstekniske forhold er det fortsatt en liten usikkerhet rundt det endelige resultatet.

Børsmelding med angivelse av det endelige tegningsresultatet vil bli sendt torsdag 20. oktober.

Oxenøen, 17. oktober 2005


NORSKE SKOG
Investor Relations