17 Okt 2005

Syntetiske opsjoner i Norske Skog

I henhold til retningslinjene i Norske Skogs langsiktige incentivprogram er det tildelt følgende antall syntetiske opsjoner til medlemmer av konsernledelsen:

Jan Oksum 60.000 opsjoner (eier fra før 15.683 aksjer og 120.000 opsjoner)
 
Christian Rynning-Tønnesen 30.000 opsjoner (1.430 aksjer og 60.000 opsjoner)
 
Vidar Lerstad 30.000 opsjoner (5.826 aksjer, 60.000 opsjoner)
 
Rolf Negård 30.000 opsjoner (2.019 aksjer, 60.000 opsjoner)
 
Hanne Aaberg 30.000 opsjoner (2.251 aksjer, 60.000 opsjoner)
 
Jarle Dragvik 30.000 opsjoner (3.640 aksjer, 60.000 opsjoner)
 
Jan H. Clasen 30.000 opsjoner (1.634 aksjer, 60.000 opsjoner)
 
Ketil Lyng 30.000 opsjoner (4.577 aksjer, 60.000 opsjoner)
 
Rob Lord 30.000 opsjoner (3.223 aksjer, 60.000 opsjoner)
 
Antonio Dias 30.000 opsjoner (2.627 aksjer, 60.000 opsjoner)
 
Antall aksjer er før kjøp i den nettopp avsluttede aksjeemisjonen.
 
Opsjonene som er tildelt nå har innløsningskurs på kr 95,-, som er lik gjennomsnitt av sluttkursen på Norske Skogs aksjer i perioden 19. - 30.09.2005, korrigert for etterfølgende tegningsrettsemisjon for dagene 19.-22.09.
 
Opsjonene løper til og med 31.12.2008 og kan utøves i perioden 01.07. - 31.12.2008. Som nevnt ovenfor er de syntetiske, som betyr at dersom opsjonene benyttes, vil det bli utbetalt et beløp tilsvarende differansen mellom markedskurs og opsjonskurs. Beløpet blir behandlet som lønn, og nettobeløpet etter skatt skal benyttes til å kjøpe Norske Skog-aksjer til markedskurs, med etterfølgende tre års bindingstid. Det vil følgelig gå rundt 6 år før en eventuell gevinst kan realiseres. Opsjonene er gyldige såfremt rettighetshaveren er fast ansatt og ikke har sagt opp sin stilling. Opsjonsprogrammet medfører ingen utvanningseffekt.
 
Justering av innløsningskurs på tidligere tildelte opsjoner:
I henhold til avtalene skal innløsningskursene justeres slik at det økonomiske potensialet i opsjonsordningen opprettholdes dersom det gjennomføres en tegningsrettsemisjon. Av de tidligere tildelte opsjonene er det 300.000 som kan utøves i perioden 01.07.-31.12.2006. Opprinnelig innløsningskurs var kr 134,50, og denne er nå justert til kr 121,50. Det er videre 360.000 opsjoner som kan utøves i perioden 01.07.-31.12.2007. Av disse er det 330.000 opsjoner som opprinnelig hadde innløsningskurs på kr 117,- og som nå er justert til kr 106,-. De resterende 30.000 opsjoner som kan utøves i 2007 har innløsningskurs på kr 121,50.   
 
Oxenøen, 17. oktober 2005
 
NORSKE SKOG 
Informasjon og Samfunnskontakt