18 Okt 2005

Tung satsing på unge lesere

Norske Skog skal i samarbeid med World Association of Newspapers (WAN) satse 22,5 millioner kroner i fem nye år på å sikre nye generasjoner lesere til papiravisene.

Avis i Skolen får fortsatt en sentral plass i prosjektet, men også arbeidet med å utvikle unge journalister og stimulere avisenes produktutvikling og markedsføring mot unge lesere som målgruppe skal intensiveres.
 
Den nåværende samarbeidsavtalen med WAN utløper i 2007, men Norske Skog har besluttet å forlenge sitt engasjement med ytterligere fem år, fra 2008 til 2013.
 
- Vi ser at det målrettede arbeidet med unge lesere gir resultater. Dette er snakk om en langsiktig innsats hvor man ikke ser de store resultatene fra dag til dag, men over år. Det er viktig for Norske Skog som verdens største produsent av avispapir og for våre kunder at nye generasjoner øker lesekunnskapen og oppdager hvor mye man får igjen for å lese aviser daglig. Det er ingen informasjonskanal som slår avisen når det gjelder å informere i bredde og dybde, overraske, glede og underholde. For å lese aviser er du ikke avhenging av bredbånd eller elektrisitet. Hvor som helst og når som helst kan du lese den, sier konsernsjef Jan Oksum.
 
Avis i Skolen har i dag aktiviteter i mer enn 60 land. Etter at Norske Skog innledet samarbeidet med WAN i 2003 er flere nye land kommet til. Målet har vært å etablere Avis i skolen i nye demokratier hvor pressen gradvis har oppnådd bedre arbeidsvilkår.
 
Generaldirektør i WAN Timothy Balding sier samarbeidet med Norske Skog har satt arbeidet med unge lesere i en helt annen divisjon. - Vi er veldig glade for at Norske Skog vil fortsette samarbeidet utover den avtalte perioden. Arbeidet for å vinne nye generasjoner lesere for papiravisene er den viktigste og samtidig mest utfordrende oppgaven bransjen har i årene fremover. Sponsoratet til Norske Skog skiller seg klart fra andre. Selskapet har åpenbart tatt Young Readers programmet til sitt hjerte. Måten de sponser oss på viser at det betyr mer enn bare business, sier Timothy Balding.
 
World Association of Newspapers er etablert i Paris og er interesseorganisasjon for mer enn 18 000 avisutgivere og avisorganisasjoner over hele verden.
 
Norske Skog er en av verdens største leverandører av avis- og magasinpapir med fabrikker og salgskontorer på fem kontinenter. Selskapet er notert på Oslo Børs.
 
Arbeidet med unge lesere omfatter en rekke områder som har betydning for utviklingen av den papirbaserte avisen, parallelt med utvikling av elektroniske tilleggstjenester. Områdene omfatter Avis i skolen, redaksjonelle strategier, utvikling av unge journalister og markedsføring.
 
Oxenøen, 18. november 2005
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt