19 Okt 2005

Endret Outlook fra Moody's

Ratingselskapet Moody's har endret Outlook til Negative, fra tidligere Stable. I følge Moody's pressemelding skjer endringen som følge av fortsatt svake forretningsmessige omgivelser for papirindustrien i Europa. Selve ratingen er opprettholdt på Baa3, og Moody's ser flere forhold som understøtter dette.

Endringen til Negative Outlook har ingen konsekvenser for rentekostnadene på Norske Skogs eksisterende langsiktige gjeld eller kredittfasiliteter.

Oxenøen, 19.10.2005

NORSKE SKOG
Investor Relations