20 Okt 2005

Tegningsresultat fortrinnsrettsemisjon

Vi viser til vedtak om fortrinnsrettsemisjon i ekstraordinær generalforsamling i Norske Skog 22. september 2005 og melding om foreløpig tegningsresultat sendt Oslo Børs den 17. oktober 2005.
 
Tegningsperioden og handel i tegningsretter ble avsluttet 13 oktober 2005. Det ble tegnet 55.321.081 aksjer i tegningsperioden, tilsvarende NOK 3.872.475.670. Dette representerer 97,4 av et totalt brutto emisjonsbeløp på NOK 3.976.597.660 tilsvarende 56.808.538 aksjer.
 
På de vilkår som følger av tegningsavtalen inngått mellom Deutsche Bank, Nordea og Norske Skog vil Deutsche Bank og Nordea tegne seg for de 1.487.457 aksjer ("Restaksjer"), tilsvarende 3.470.733 tegningsretter, som ikke ble tegnet. Restaksjene vil bli søkt videresolgt til fordel for investorer med ubenyttede tegningsretter. Dette salget forventes å finne sted i perioden fra og med 20. oktober til og med 26. oktober 2005.
 
Investorer med ubenyttede tegningsretter vil motta et eventuelt oppgjør for disse så raskt salget og tegningsrettsemisjonen er gjennomført (utbetaling forventes ikke å være senere enn ca. 4 november 2005). For ytterligere informasjon omkring betingelsene for gjennomføring av fortrinnsrettsemisjonen, salget av Restaksjene og betaling av netto provenyet fra dette salget til investorer med ubenyttede tegningsretter, henvises til prospekt datert 26. september 2005.
 
Den videre tidsplan er som følger:
21. oktober: Betaling for tildelte aksjer ved trekk på tegnerens konto.
25. oktober: Registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
26. oktober: Handel starter i de nye aksjene.
 
Datoene overfor er foreløpige.
 
Etter emisjonen vil Norske Skog ha en aksjekapital på NOK 1.899.456.260 fordelt på 189.945.626 aksjer, hver med pålydende 10 kroner.

Oxenøen, 20. oktober 2005

NORSKE SKOG
Investor Relations