25 Okt 2005

MELDEPLIKTIG HANDEL

Følgende primærinnsidere i Norske Skogindustrier ASA har kjøpt aksjer i forbindelse med selskapets tegningsrettsemisjon 30.09. - 13.10. 2005 (ny beholdning):
 
Kjetil Bakkan, 67 aksjer (225)
Halvor Bjørken, 501 aksjer (3.591)
Jan H. Clasen, 420 aksjer (2.054)
Jarle Dragvik, 1.071 aksjer (4.711)
Lars W. Grøholt, 1.332 aksjer (4.442)
Ivar B. Korsbakken, 591 aksjer (1.973)
Anne K. Kvam, 48 aksjer (700)
Kåre Leira, 437 aksjer (1.457)
Vidar Lerstad, 850 aksjer (6.676)
Øivind Lund, 598 aksjer (1.995)
Asbjørn Lundberg, 300 aksjer (1.708)
Ketil Lyng, 393 aksjer (4.970)
Gisele Marchand, 128 aksjer (428)
Rolf Negård, 865 aksjer (2.884)
Jan A. Oksum, 6.721 aksjer (22.404)
Christian Rynning-Tønnesen, 612 aksjer (2.042)
Hanne Aaberg, 964 aksjer (3.215)
 
De nye aksjene er kjøpt til kr 70 pr. stk., som var emisjonskursen.

Oxenøen, 25. oktober 2005

NORSKE SKOG

Investor Relations