25 Okt 2005

Endret tidspunkt for presentasjon/webcast 1. november

Nytt tidspunkt er kl. 17.30, mens det i børsmelding datert 17. oktober var sagt kl. 16. Tidspunkt for publisering er ikke endret, og vil være rundt kl. 14.

Presentasjonen kan følges ved å gå inn på Norske Skogs hjemmeside www.norskeskog.com. Alternativt kan man ringe 80 08 21 19 eller 22 39 18 00.

Opptak av konferansen vil være klart for avspilling kort tid etter at den er ferdig. For å høre på opptak, følges denne rutinen:
- Ring 22 76 91 21
- Tast account nr. 1340, etterfulgt av #
- Tast 1
- Tast Conference nummer 340, etterfulgt av #
- Tast 1 og opptaket avspilles

Oxenøen, 25. oktober 2005

NORSKE SKOG
Investor Relations