01 Nov 2005

Økt driftsresultat, men fortsatt svakt

Norske Skog 3. kvartal 2005

Norske Skogs driftsresultat eksklusive spesielle poster var NOK 331 i 3. kvartal 2005.  Dette er NOK 32 millioner bedre enn i 3. kvartal 2004, og NOK 109 millioner bedre enn i 2. kvartal 2005.  Valutaendringene og kostnadsøkninger har i stor grad motvirket de positive effektene fra økte priser på avispapir i Europa fra begynnelsen av 2005.
 
Se vedlagte pressemelding.

Q3-2005 pressemelding