03 Nov 2005

Kj°p av 100 000 egne aksjer

Norske Skog har i dag kj°pt 100 000 egne aksjer til kurs 92,29. Etter kj°p av disse aksjene har Norske Skog 683 831 aksjer i egen beholdning.

Kj°pet er gjort under den generelle fullmakten som generalforsamlingen har gitt til kj°p av inntil 10 % av utestňende antall aksjer. Aksjene skal benyttes i forbindelse med ňrlige salg av aksjer til ansatte og til oppgj°r av bonusordninger, og vil ikke bli kansellert. I denne omgang kan det kj°pes tilbake inntil 500.000 aksjer i tidsrommet fram til 31.12.2005. Hittil er det under fullmakten kj°pt tilbake 100 000 aksjer.
 
Oxen°en, 2. november 2005
NORSKE SKOG
Investor Relations