04 Nov 2005

Kj°p av egne aksjer

Norske Skog har i dag kj°pt 47 700 egne aksjer til kurs 93,36. Etter kj°p av disse aksjene har Norske Skog 731 531 aksjer i egen beholdning.

Kj°pet er gjort under den generelle fullmakten som generalforsamlingen har gitt til kj°p av inntil 10 % av utestňende antall aksjer. Aksjene skal benyttes i forbindelse med ňrlige salg av aksjer til ansatte og til oppgj°r av bonusordninger, og vil ikke bli kansellert. I denne omgang kan det kj°pes tilbake inntil 500.000 aksjer i tidsrommet fram til 31.12.2005. Hittil er det under fullmakten kj°pt tilbake 147 700 aksjer.

Oxen°en, 3. november 2005

NORSKE SKOG
Investor Relations