08 Nov 2005

Australske konkurransemyndigheter godkjenner oppkjøpet av PanAsia

De australske konkurransemyndighetene (Australian Commerce and Consumer Commission) har i dag informert Norske Skog om at de gir uforbeholden godkjennelse av Norske Skogs oppkjøp av de resterende 50 % av aksjene i Pan Asia Paper Company (PanAsia) fra Abitibi-Consolidated.

Den formelle overtakelsen er planlagt å skje den 18. november. Samme dag vil det økonomiske oppgjøret finne sted. PanAsia vil bli fullt  konsolidert i Norske Skogs regnskap f.o.m. 18.  november.
 
Oxenøen, 8. november, 2005
NORSKE SKOG
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
Kontakt:
 
Media:
Hanne Aaberg
Konserndirektør, Kommunikasjon og samfunnskontakt
tlf.: 67 59 90 00 eller 913 51 681
 
Finansmarked:
Jarle Langfjæran
Direktør, Investor Relations,
tlf: 74 08 72 82 eller 909 78 434