18 Nov 2005

KJěP AV EGNE AKSJER

Norske Skog har i dag kj°pt 115 000 egne aksjer til kurs 93,22. Etter kj°p av disse aksjene har Norske Skog 846 531 aksjer i egen beholdning.

Kj°pet er gjort under den generelle fullmakten som generalforsamlingen har gitt til kj°p av inntil 10 % av utestňende antall aksjer. Aksjene skal benyttes i forbindelse med ňrlige salg av aksjer til ansatte og til oppgj°r av bonusordninger, og vil ikke bli kansellert. I denne omgang kan det kj°pes tilbake inntil 500.000 aksjer i tidsrommet fram til 31.12.2005. Hittil er det under fullmakten kj°pt tilbake 262 700 aksjer.
 
Oxen°en 17. November 2005
NORSKE SKOG
Kommunikasjon og samfunnskontakt