24 Nov 2005

Norske Skog best i landet på miljørapportering

Norske Skog ASA vant prisen for beste rapportering om miljø fra en stor bedrift, og Norske Skog Follum fikk hederlig omtale- i samme klasse.

Konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt Hanne Aaberg og fabrikkdirektør Wenche Ravlo mottok prisene av juryformann Astrid Nøklebye Heiberg på en nasjonal konferanse om bedriftens samfunnsansvar arrangert av BI i Oslo i dag.
 
Formålet med prisen er å inspirere virksomheter i Norge til stadig bedre miljø- og bærekraftrapportering.
 
Prisen for beste rapportering av miljø og samfunnsansvar deles ut årlig av Den norske Revisorforening, Finansnæringens Hovedorganisasjon, GRIP, Norges Rederiforbund, Norske Finansanalytikeres Forening, Næringslivets Hovedorganisasjon, Norske Siviløkonomers Forening og Sparebankforeningen.
 
Det er tredje gang Norske Skog går til topps for beste rapport i prisens tiårige historie. Norske Skog-rapporten skal nå delta i en europeisk vurdering av beste miljørapportering.
 
Om Norske Skogs rapport uttaler juryen blant annet:
 
Denne rapporten til Norsk Skog skilte seg klart ut som vinner i denne klassen. Rapporten er både fyldig og delikat. Miljøinformasjonen blir også satt inn i en fin ramme i årsrapporten, med god innholdsfortegnelse.
 
 
Juryen har vurdert
  • 18 rapporter om samfunnsansvar fra store bedrifter
  • 5 rapporter om samfunnsansvar fra mindre bedrifter
  • 21 rapporter om miljø fra store bedrifter
  • 18 rapporter om miljø fra mindre bedrifter

Oxenøen 24. november 2005

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt