08 Des 2005

Norske Skog: Strategiske investeringer i Norge

Norske Skog investerer rundt 700 millioner kroner ved Norske Skog Saugbrugs i Halden. Resultatet blir økt konkurransekraft og ytterligere kvalitetsforbedringer.
- Investeringene understreker vår ambisjon om å utvikle vår virksomhet i Norge og være en verdensledende aktør i den globale papirindustrien, sier konsernsjef Jan Oksum.

Utviklingen hos Norske Skogs kunder i Europa medfører stadig større trykkpresser og økte krav til papirets kvalitet. Anlegget for fremstilling av termomekanisk masse (TMP-anlegget) ved Norske Skog Saugbrugs skal gjennomgå en betydelig utbygging for å møte de økte kvalitetskravene. I tillegg skal fabrikken bygges om slik at man kan levere ruller med bredde på hele 4,3 meter og en vekt på 7 tonn.
 
Norske Skog Saugbrugs er en av verdens fremste fabrikker for produksjon av magasinpapir. De planlagte investeringene, som beløper seg til om lag 700 millioner kroner, bidrar også til reduserte produksjonskostnader ved fabrikken. - Vi er trygge på at Norske Skog Saugbrugs med denne investeringen styrker sin posisjon som totalleverandør til de største og mest krevende trykkeriene i Europa, sier konsernsjef Jan Oksum.
 
PRESSEKONFERANSE
Det blir pressekonferanse på Norske Skog Saugbrugs i Halden klokken 12:00 i dag. Fabrikkdirektør Oddvar Sandvei og Informasjonssjef Erik Sandersen ved Norske Skog Saugbrugs vil være tilstede på pressekonferansen. Oppmøte i hovedporten.
 
For ytterligere informasjon:
 
Hanne Aaberg
Konserndirektør
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
Direkte: 67 59 90 29
Mobil: 913 51 681
 
Tom Bratlie
Informasjonssjef
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
Direkte: 67 59 93 34
Mobil: 905 21 904
 
Erik Sandersen
Informasjonssjef
Norske Skog Saugbrugs
 
Direkte: 69 17 44 99
Mobil: 909 77 793
 
 
Rune Gjessing
Direktør
Investor Relations

Direkte: 67 59 90 73
Mobil: 901 52 614