09 Jan 2006

Salg av eierandel i Nordic Paper

Norske Skog og M. Peterson & Søn A/S har inngått avtale om salg av selskapet Nordic Paper, som hittil har vært eid 45 % av Norske Skog og 55 % av Peterson. Kjøper er en gruppe bestående av to ledende ansatte i Nordic Paper og eksterne investorer i tillegg.
 
Salget vil bli regnskapsført i 1. kvartal 2006, og gir en mindre gevinst i Norske Skogs regnskap.
 
Nordic Paper ble etablert i oktober 2001, og er verdens største produsent av greaseproof-kvaliteter med to fabrikker i Norge og en i Sverige. Selskapet har 400 ansatte og omsetningen i 2005 var 825 millioner kroner.

Oxenøen, 9.1.2006

NORSKE SKOG
Informasjon og samfunnskontakt