09 Jan 2006

Full drift på Follum igjen

Mange ansatte sikret seg fagbrev under produksjonsstans.

Noe bedring i utsiktene for avispapir gjør at Norske Skog Follums papirmaskin 2 (PM2) i dag er satt i drift igjen etter å ha stått uvirksom i et halvt år.
 
Konsernsjef Jan Oksum var i dag med på oppstarten av PM2. Denne papirmaskinen ble stanset 1. juli på grunn av overkapasitet. - Balansen mellom etterspørsel og produksjonskapasitet er nå i ferd med å endre seg. Vi forventer noe bedring i markedet for våre produkter i tiden fremover. Beslutningen om å nedlegge produksjonen ved Union bidrar til å redusere vår overkapasitet og vi kan nå overføre ordre fra Union til Follum og andre av våre fabrikker, sier Oksum.
 
Da beslutningen om produksjonsstans ble tatt i fjor, ble ledelse og ansatte enige om å unngå permitteringer og heller benytte tiden til etter- og videreutdannelse. Det halve året er brukt godt og resultatet er et betydelig kompetanseløft for fabrikken. Antall ansatte med fagbrev i selve papirfabrikken vil øke fra 36 % til 70 %. På hele Follum vil andelen ansatte med fagbrev være rundt 80 %.

- Ansattes innsats for kompetanseøkning ved fabrikken har imponert meg, sier konsernsjef Jan Oksum som på et allmøte ved fabrikken også ga samtlige ansatte ros for meget gode resultater innenfor helse- og sikkerhet ved fabrikken.
Norske Skog Follum har akkurat markert et helt års drift uten skader med fravær.
 
- Ansattes helse og sikkerhet står i første rekke både for meg personlig og i hele vår virksomhet. Det er derfor svært gledelig å oppleve slike håndfaste bevis på at vi lykkes med dette arbeidet, sier Oksum.
 
Fornøyd hovedtillitsvalgt
 
- Jeg er veldig glad for at maskinen er i full drift igjen, det er viktig for alle som jobber på Follum. I tillegg har vi spennende utfordringer med å legge om produksjonen til forbedrede aviskvaliteter, noe vi ser frem til. At vi også har klart å unngå permitteringer og heller satset på å heve kompetansen hos våre medarbeidere er jeg godt fornøyd med. Bedriftsledelsen og konsernet har håndtert denne saken på en meget god måte, sier Hovedtillitsvalgt Stein Roar Eriksen.
 
Oxenøen 9. januar 2006
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt