12 Jan 2006

Unionansatte får nye jobber

100 ansatte ved Union har allerede fått nytt arbeid. I tillegg er 116 personer sikret videre arbeid i Norske Skog eller fullføring av utdanning.

Norske Skogs hovedfokus etter vedtaket om nedleggelse av Union har vært å hjelpe ansatte over i nytt arbeid. De fleste ansatte på Union kan beholde jobben på fabrikken frem til utgangen av mai, og eldre arbeidstagere kan stå i jobben til utgangen av august. Men allerede i begynnelsen av januar er mange av de ansatte sikret nytt arbeid utenfor Norske Skog, eller videre arbeid i konsernet.
 
Status for ansatte ved Union pr 12. januar 2006:
 
-100 ansatte har fått ny jobb utenfor Norske Skog
 
-2 ansatte har gått over på et eget utdanningsopplegg
 
-9 lærlinger får fullføre sin utdanning på Union
 
-16 lærlinger får fullføre sin utdanning ved andre industribedrifter i regionen
 
-29 ansatte er sikret videre arbeid på Union via en garanti for ansatte over 60 år
 
-10 ansatte i Norske Skogs avdeling for forskning og utvikling skal fortsatt arbeide i Skien
 
I tillegg vil alle ansatte mellom 55 og 60 år bli tilbudt arbeid ved andre Norske Skog-fabrikker i Norge. Dette utgjør 50 ansatte.
 
Alle lærlinger er via dette opplegget sikret fullføring av sin utdanning. Norske Skog har betalt mellom 100 000 og 140 000 pr lærlingplass til bedrifter i Grenlandsregionen som tar over lærlingene.
 
Norske Skogs virkemiddelpakke for ansatte på Union har en total ramme på 190 millioner kroner.
 
Oxenøen, 12. januar 2006
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt