24 Jan 2006

Salg av Forestia AS

Norske Skog har inngått avtale med Byggma ASA om salg av aksjene i Norske Skogs heleide datterselskap Forestia AS. Salget medfører en reduksjon i Norske Skogs netto rentebærende gjeld på rundt 170 millioner kroner og vil gi et marginalt tap i forhold til bokførte verdier.

De regnskapsmessige effektene blir medtatt i Norske Skogs regnskap for 4. kvartal 2005. Avtalen er avhengig av gjennomført due diligence og godkjennelse fra styrene i begge selskaper. Det legges opp til at transaksjonen er gjennomført innen utgangen av februar 2006.
 
Forestia er Nordens ledende produsent av sponplater til bygg- og møbelsektoren og er også produsent av I-bjelker til konstruksjonsformål. Selskapet har 270 ansatte ved tre produksjonsanlegg i Norge. Årsomsetningen er på rundt NOK 600 millioner.
 
Byggma ASA er et børsnotert selskap med rundt 500 ansatte og virksomhet innenfor en rekke forskjellige bygg- og innredningsprodukter. Etter kjøpet av Forestia vil Byggma få en omsetning på rundt NOK 1,5 milliarder.
 
- Salget av Forestia er i tråd med Norske Skogs strategi om å fokusere på kjernevirksomheten som er produksjon av magasin- og avispapir, sier Olle Axell, direktør for forretningsutvikling i Norske Skog og styreformann i Forestia.
- Jeg mener at dette salget er til det beste for Forestia og selskapets ansatte, sier Axell.
 
Administrerende direktør i Forestia AS Bjarne Fluto sier at Byggma og Forestia er to virksomheter som passer godt sammen. - Produktspekteret i de to virksomhetene kompletterer hverandre, og sammen vil vi fremstå som en stor og attraktiv leverandør til byggevaremarkedet i Norge og Norden. Med Byggma som eier ligger forholdene godt til rette for å videreutvikle og styrke begge selskaper, sier Bjarne Fluto.
 
De ansattes representanter er positive
- Etter den foreløpige informasjon som er gitt ser vi positivt på den videre utviklingen for begge selskaper sier styremedlem i Forestia AS og klubbformann ved Forestia Braskereidfoss, Even Johansen. Han presiserer også at Norske Skog har vært en stabil og god eier for selskapet.
 
Oxenøen, 24. januar 2006
NORSKE SKOG
Kommunikasjon og samfunnskontakt