30 Jan 2006

Norske Skog selger aksjene i Catalyst Paper

Norske Skog har inngått avtale om å selge sine 63 mill. aksjer, tilsvarende 29,4 % eierandel, som selskapet eier i Catalyst Paper. Salget ventes å innbringe rundt NOK 1.080 millioner, og gir et regnskapsmessig tap på rundt NOK 730 millioner i forhold til bokført verdi. Det blir gjort avsetning for tapet i regnskapet for 4. kvartal 2005.

Aksjene blir kjøpt av et syndikat ledet av et datterselskap av UBS Securities Canada Inc. (UBS). Avtalt kurs er CAD 2,98 pr. aksje. Det ventes at transaksjonen er avsluttet midt i februar.
 
Norske Skogs gearing (netto rentebærende gjeld/egenkapital) og enkelte andre nøkkeltall bedres som følge av at aksjene i Catalyst Paper blir solgt. Det regnskapsmessige tapet har ingen effekter for skattekostnaden.
 
- Selv om salget medfører et betydelig bokført tap, er det riktig for Norske Skog, sier konsernsjef Jan Oksum. - Dette gir oss bedre muligheter til å styrke virksomheten i Europa, Asia, Australasia og Sør-Amerika.
 
Norske Skog eide opprinnelig 50,8 % av aksjene i Catalyst Paper, og ervervet disse aksjene i forbindelse med kjøpet av Fletcher Challenge Paper i år 2000. Selskapet het den gangen Fletcher Challenge Canada. Norske Skog har suksessivt redusert eierandelen til dagens 29,4 %. Catalyst Paper er den tredje største produsent av trykkpapir i Nord-Amerika og har fire fabrikker lokalisert nært hverandre i British Columbia.
 
Oxenøen, 30. januar 2006
NORSKE SKOG
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
Kontaktpersoner:
Media: Konserndirektør Hanne Aaberg, tlf. 67 59 90 29 eller 913 51 681

Finansmarked: Direktør Rune Gjessing, tlf. 67 59 90 73 eller 901 52 614