03 Feb 2006

Norske Skog med svakt resultat i 2005 -strukturelle tiltak forventes å gi bedret lønnsomhet i 2006

Norske Skogs resultat for 4. kvartal og for hele 2005 var som forventet svakt. Sammenlignbart brutto driftsresultat for 4. kvartal var NOK 975 millioner mot NOK 1.071 millioner i 3. kvartal. Tilsvarende for hele året var NOK 4.056 millioner mot NOK 4.303 millioner i 2004. Det svake resultatet skyldes blant annet lavere priser i Australia i forhold til 2004. Videre er effektene av en positiv prisutvikling på avispapir i Europa utlignet av økte energikostnader og en sterkere norsk krone. Selskapet har de siste måneder gjennomført en rekke strukturelle tiltak som forventes å gi positiv effekt i 2. halvår 2006.

Pressemelding vedlagt.
 
Oxenøen 3. februar 2005
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

 

Q4-2005 Press release