20 Feb 2006

Konserndirektør Christian Rynning-Tønnesen slutter i Norske Skog for å bli konsernsjef i Agder Energi

Christian Rynning-Tønnesen har vært konserndirektør for finans i Norske Skog siden april 2005 da han kom fra tilsvarende stilling i Statkraft. Tidspunkt for fratreden er foreløpig ikke bestemt og Rynning-Tønnesen fortsetter sitt arbeid inntil videre.

I tillegg til hovedoppgavene som konserndirektør for finans vil Rynning-Tønnesen fortsatt ha et spesielt ansvar for omstillingsarbeidet på Union gjennom prosjektet Klosterøya - nye muligheter.
 
- Dette har vært en vanskelig avgjørelse for meg. Jeg har fått arbeide i et inspirerende og meget kompetent miljø i Norske Skog som jeg vil savne, sier Christian Rynning-Tønnesen.
 
Konsernsjef Jan Oksum sier at Rynning-Tønnesen har vært en viktig bidragsyter til konsernledelsen i Norske Skog.
 
- Jeg beklager at Christian Rynning-Tønnesen forlater Norske Skog, men har allikevel forståelse for at han har takket ja til den utfordrende stillingen som konsernsjef i Agder Energi, sier Norske Skogs konsernsjef Jan Oksum.

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
For ytterligere informasjon:
 
Media:
Informasjonssjef
Informasjon og samfunnskontakt
Tom Bratlie
 
Tlf: 67 59 93 34
Mob: 905 21 904
 
Finans:
Direktør
Investor relations
Jarle Langfjæran
 
Mob: 909 78 434