01 Mar 2006

Ny konsernkontrakt på elektrisk kraft

Olje- og Energidepartementet har meddelt at Norske Skog kan videreføre kraftkontraktene med Statkraft som har vært knyttet til Norske Skog Union i Skien.

Når papirfabrikken stanser produksjonen 1. mars, vil kontraktene bli omgjort til konsernkontrakter slik at et årlig kraftkvantum på 335 GWh (335 millioner kWh) kan brukes ved Norske Skogs øvrige fabrikker i Norge. Kraftkontraktene utløper i slutten av 2010.
 
Overføringen av kraftkontraktene er et viktig bidrag til å styrke Norske Skogs eksisterende virksomhet i Norge.

 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
For ytterligere informasjon:
 
Media:
Konserndirektør
Informasjon og samfunnskontakt
Hanne Aaberg
Tlf: 67 59 90 29
Mob: 913 51681
 
Finans:
Direktør
Investor relations
Rune Gjessing
Tlf: 67 59 90 73
Mob: 901 52 614