02 Mar 2006

Regjeringen og Norske Skog sammen om næringsfond i Skien

Norske Skog bevilger 30 millioner kroner til et næringsfond for omstilling og utvikling av nye arbeidsplasser i Skien. Regjeringen ved Nærings- og handelsdepartementet bidrar i tillegg med 25 millioner.

Norske Skogs arbeid med omstilling i Skien startet umiddelbart etter vedtaket om nedleggelse av Union sist høst. I samarbeid med blant annet Skien kommune og Innovasjon Norge ønsker Norske Skog å bidra til etablering av nye varige arbeidsplasser i regionen.
 
I underkant av 2/3 av de ansatte er sikret nytt arbeid. En del av disse skal fortsatt arbeide ved Union mens andre har fått tilbud om jobb ved andre Norske Skog-fabrikker i Norge. I tillegg har om lag 170 ansatte fått seg nytt arbeid utenfor Norske Skog.
 
Innsatsen fremover retter seg først og fremst mot å skaffe arbeid til de 130 personene som ennå ikke har avklart sin jobbfremtid. Det er etablert et eget jobbsøkesenter på Union hvor ansatte får råd og bistand i arbeidet med å skaffe seg nytt arbeid.
 
- Det er viktig at den enkelte tar ansvar for egen jobbfremtid, men vi legger til rette slik at våre ansatte har best mulig forutsetninger for å skaffe seg nytt arbeid sier fabrikkdirektør Svein Aurstad. Union-ansatte vil fremover ha jobbsøking som sin hovedoppgave.
 
Ansatte under 50 år kan fortsette ved Union ut mai, mens de over 50 år har oppsigelsestid ut august. Alle ansatte har også fått sluttpakker som skal bidra til økonomisk trygghet i en eventuell overgangsperiode.
 
I tillegg til de 30 millionene som skal gå til et næringsfond har Norske Skog satt av 70 millioner kroner til avviklingskostnader på Union. Dette kommer på toppen av de 190 millionene konsernet bruker på tiltakspakken for ansatte.
 
Oksenøya, 2. mars 2006
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
Mer informasjon:
 
Hanne Aaberg
Konserndirektør
Tlf: 913 51 681
 
Tom Bratlie
Informasjonssjef
Tlf: 905 21 904