20 Mar 2006

Jan Oksum fratrer som konsernsjef i Norske Skog

Styret i Norske Skog og konsernsjef Jan Oksum har kommet til enighet om at konsernsjefen fratrer sin stilling med umiddelbar virkning. Det er igangsatt en prosess med å finne hans etterfølger.

Styreleder Lars Wilhelm Grøholt vil være arbeidende styreleder til en ny konsernsjef er på plass. I samme periode er konserndirektør og strategiansvarlig Vidar Lerstad konstituert som konsernsjef.
 
- Norske Skog har hatt svake resultater gjennom lengre tid. For å bedre inntjeningen og øke tempoet i den pågående restruktureringen av selskapets virksomhet, mener styret at Norske Skog nå er tjent med å skifte konsernsjef, sier styreleder Lars Wilhelm Grøholt.
 
Jan Oksum har arbeidet i Norske Skog siden 1979, de to siste årene som konsernsjef.
 
- Oksum har i mange år gjort en god jobb for Norske Skog, og vi vil takke ham for innsatsen, sier Grøholt.
 
 
Ytterligere informasjon:
 
Media:
Styreleder Lars Wilhelm Grøholt, mobil 901 81465
Konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt Hanne Aaberg, tlf. 67 59 90 29 eller mobil 913 51681
 
Finans:
Direktør, Investor Relations Rune Gjessing, tlf. 67 59 90 73 eller mobil 901 52 614
 
Pressekonferanse:
 
Det blir avholdt en pressekonferanse om denne saken på Norske Skogs hovedkontor på Oksenøya klokken 10:30 i dag.