21 Mar 2006

Endret Outlook fra Standard and Poor's

Ratingselskapet Standard and Poor's har endret Outlook til "Negative", fra tidligere "Stable".

I følge  pressemelding fra Standard and Poor's reflekterer endringen de utfordringene som ligger i å forbedre driftsresultatet og finansielle nøkkeltall til de nivåene som kreves. Selve ratingen for Norske Skogs langsiktige gjeld er opprettholdt på "BBB-" og på "A - 3" for kortsiktig gjeld. Dette er ratingnivåer som tilfredsstiller såkalt investment grade.
 
Endringen til Negative Outlook har ingen konsekvenser for rentekostnadene på Norske Skogs eksisterende langsiktige gjeld eller kredittfasiliteter.   

 
Oxenøen, 21.03.2006
 
NORSKE SKOG
Investor Relations