22 Mar 2006

Valgkomiteens innstilling til styre og bedriftsforsamling i Norske Skog

Valgkomiteen i Norske Skog foreslår gjenvalg av de aksjonærvalgte styremedlemmene og gjenvalg av styrets leder og nestleder. - Det har de siste årene vært til dels betydelige utskiftninger i selskapets styre og valgkomiteen har blant annet lagt vekt på kontinuitet, sier valgkomiteens leder Ivar B. Korsbakken.

Styremedlemmene Gisèle Marchand og Halvor Bjørken er på valg. Dersom valgkomiteens innstilling følges vil de aksjonærvalgte medlemmene i styret være Lars Wilhelm Grøholt (leder), Øivind Lund (nestleder), Halvor Bjørken, Gisèle Marchand, Annette Brodin Rampe og Ingrid Wiik.
 
Ivar Korsbakken ønsker å fratre som medlem og leder av bedriftsforsamlingen. Valgkomiteen foreslår at nåværende nestleder i bedriftsforsamlingen, Idar Kreutzer, velges til ny leder av bedriftsforsamlingen. Videre foreslår valgkomiteen at Helge Evju velges til bedriftsforsamlingens nestleder.
 
Valgkomiteen i Norske Skog består av Ivar B. Korsbakken (leder), Helge Evju, Idar Kreutzer og Gunn Wærsted. Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

 
For nærmere informasjon, kontakt valgkomiteens leder Ivar B. Korsbakken på telefon 900 36 471 eller konserndirektør i Norske Skog Hanne Aaberg på telefon 913 51 681.
 
 
Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på www.norskeskog.com.