24 Mar 2006

Grunnløse påstander om kartellvirksomhet

I følge en melding fra Norwatch er Norske Skog anklaget av et Indisk parlamentsmedlem for ulovlig kartellvirksomhet i India. Det påstås at dette fører til høyere papirpris. -Slik vi ser det er denne påstanden grunnløs, sier kommunikasjonsdirektør i Norske Skog, Hanne Aaberg.

I følge estimater fra bransjeorganisasjonen PPPC steg etterspørselen etter avispapir i India med ca 13 % fra 2004 til 2005.
 
Norske Skogs markedsandel i landet er ca 5 %.
 
Avispapirprisen i India er på linje med prisene i USA. Det siste året har prisen steget med ca 12 % i India, mens tilsvarende økning i USA var ca 13 %.
 
-Anklagene som fremsettes er alvorlige. Selv om vi er trygge på at anklagene er grunnløse vil vi ta opp saken med parlamentsmedlemmet direkte, og på den måten bidra til å oppklare forholdet, sier Aaberg.
           
 
Oxenøen 24. Mars 2006
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt