31 Mar 2006

Klosterøya etter Union: Skien kommune inviterer til "fremtidsverksted"

Skien kommune inviterer en rekke personer fra politikk og næringsliv til et seminar 26. og 27. april for å se på fremtidige muligheter for utvikling av Klosterøya etter avviklingen av Union.

I prosjektet "Klosterøya - nye muligheter" arbeider Skien kommune sammen med Telemark fylkeskommune, Innovasjon Norge og Norske Skog for å etablere nye, fremtidsrettede arbeidsplasser etter avviklingen av Union. Som en del av dette prosjektet arrangerer Skien kommune "Klosterøya 2012 - fremtidsverksted".
 
- Vi har nå en mulighet til å skape noe unikt midt i byen vår. Skien kommune har høye ambisjoner for fremtiden på Klosterøya, og nå er det viktig å gi alle gode krefter muligheter til å tenke nytt, kreativt og stort, sier varaordfører i Skien kommune Heidi Hamadi.
 
Norske Skog etablerte sist høst et prosjekt for å se på hvordan selskapet best kunne bidra til ny aktivitet i Skien etter nedleggelsen av Union.
 
- Interessen er stor og det gleder oss veldig å se hvilket engasjement lokale myndigheter og lokalt næringsliv legger ned for å få til noe nytt og spennende på Klosterøya, sier konserndirektør Christian Rynning-Tønnesen som leder prosjektet for Norske Skog.
 
For nærmere informasjon, kontakt varaordfører i Skien kommune, Heidi Hamadi på telefon 922 29 386 eller konserndirektør i Norske Skog Christian Rynning-Tønnesen på telefon 909 86 281.
 
Oksenøya, 31. mars 2006
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt