03 Apr 2006

Salg av egne aksjer

I forbindelse med Norske Skogs bonusprogram er det i dag solgt i alt 24.225 aksjer til en gruppe ledere i Norske Skog. Aksjene representerer halvparten av hver enkeltes bonusbeløp etter skatt, og skal ifølge avtalene selges til gjennomsnittskursen i perioden 1. - 15. februar 2006, som var kr 104,50. Det er tre års bindingstid på disse aksjene.

Norske Skogs egenbeholdning etter dette salget er 822.306 aksjer.

Følgende primærinnsidere har fått tildelt aksjer i forbindelse med bonusprogrammet (ny beholdning):
 
Jan Clasen 578 aksjer (2.632 aksjer)
Jarle Dragvik 750 aksjer (5.461 aksjer)
Antonio Dias 1.413 aksjer (4.040 aksjer)
Anne Kvam 280 aksjer (980 aksjer)
Vidar Lerstad 924 aksjer (7.600 aksjer)
Rob Lord 826 aksjer (4.049 aksjer)
Asbjørn Lundberg 233 aksjer (1.941 aksjer)
Ketil Lyng 745 aksjer (5.715 aksjer)
Rolf Negård 830 aksjer (3.714 aksjer)
Christian Rynning-Tønnesen 811 aksjer (2.853 aksjer)
Hanne Aaberg 559 aksjer (3.774 aksjer)

Skogn, 03.04.2006
NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA

Jarle Langfjæran
Vice President Investor Relations