04 Apr 2006

MELDEPLIKTIG HANDEL - AKSJESALG TIL ANSATTE

Norske Skog har i dag solgt 189.210 aksjer til ansatte til kurs kr 88.

Norske Skogs restbeholdning etter disse salgene er 633.096 egne aksjer.

I forbindelse med dette salget har følgende primærinnsidere i Norske Skogindustrier ASA kjøpt aksjer i selskapet (ny beholdning):
 
Hanne Aaberg, 430 aksjer (4.204)
Jan H. Clasen, 430 aksjer (3.062)
Antonio Dias, 430 aksjer (4.470)
Jarle Dragvik, 430 aksjer (5.891)
Vidar Lerstad, 430 aksjer (8.030)
Rob Lord, 430 aksjer (4.479)
Ketil Lyng, 300 aksjer (6.015)
Rolf Negård, 150 aksjer (3.864)
Dag Tørvold, 300 aksjer (3.636)

Oxenøen, 4. april 2006
Norske Skogindustrier ASA

Jarle Langfjæran