04 Apr 2006

Norske Skog selger Hauger gård

Norske Skog har i dag inngått avtale om salg av Hauger gård i Vestby kommune i Akershus til Petter Olsen.

Hauger gård har vært i Tofte Industriers eie siden 1904. Tofte Industrier ble senere innfusjonert i Norske Skog.
 
Eiendommen er på 3 105 mål og inneholder blant annet to bolighus og ni fritidseiendommer.
 
Kjøpesummen er basert på takst og avtalt til 34,5 millioner kroner. Overtagelsen finner sted senest to uker etter avklaring av konsesjonsbehandlingen hos Follo Landbrukskontor.
 
Petter Olsen eier fra før Ramme gård i samme kommune. Gården drives etter økologiske prinsipper. Jordveiene på Hauger gård blir tilleggsjord.
 
For informasjon, kontakt Petter Olsen ved kontorsjef Arne Melsom på telefon: 900 79 003.
 
Oksenøya, 4. april 2006
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
Kontaktperson Norske Skog:
Informasjonssjef Tom Bratlie, telefon: 905 21 904