07 Apr 2006

MELDEPLIKTIG HANDEL

I forbindelse med Norske Skogs bonusprogram, med delvis betaling i aksjer, ble det ved en feil 3. april overført 560 aksjer for mye. Aksjene er ført tilbake til Norske Skog og selskapet har nå en egenbeholdning på 633.656 aksjer.

Oxenøen, 07.04.2006
NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA

Jarle Langfjæran
Vice President Investor Relations