18 Apr 2006

Samarbeidsavtale sikrer jobbfremtid for mange Union-ansatte

I midten av april har om lag 250 av de 360 Union-ansatte fått nytt arbeid. Norske Skog samarbeider nært med Aetat og eksterne rådgivere for å hjelpe Union-ansatte og nå forsterkes innsatsen ytterligere. Det er inngått en avtale mellom Norske Skog og Hydro-selskapet HIP Produksjonstjenester som betyr at Union-ansatte gis jobbmuligheter blant annet ved andre bedrifter i Grenlandsområdet som er en del av Industriclusteret Grenland (ICG).

-Vi er godt fornøyd med resultatene av omstillingen så langt, men det er en krevende omstilling som omfatter mange mennesker. Det er gledelig at det lokale næringsliv er positive til å bistå Union-ansatte, og samarbeidet med Industriclusteret Grenland og HIP Produksjonstjenester åpner nye muligheter for mange Union-ansatte, sier konserndirektør for personal og organisasjon i Norske Skog Rolf Negård.
 
ICG er et samarbeidsorgan mellom de 7 største prosessindustribedriftene i Grenland, hvor intensjonen er å ta ut synergieffekter mellom bedriftene. Kompetansen hos de Union-ansatte er viktig for industrien i regionen og dette ønsker ICG-bedriftene å ta vare på. Utover dette vil også Norske Skog ha behov for tjenester i forbindelse med avviklingen på Klosterøya.
 
HIP Produksjonstjenester er en leverandør av støttetjenester til industrien og eies 100 % av Hydro. Selskapet tilbyr tjenester både til bedrifter innenfor ICG, Hydros egne virksomheter og næringslivet for øvrig. HIP Produksjonstjenester har vært sentrale i Hydros arbeid med omstillingen på Herøya, Rjukan, Høyanger og Årdal. 
 
-HIP Produksjonstjenester har et utstrakt samarbeid med industrien og øvrig næringsliv i Grenland. Det er et stort behov for våre tjenester, og jeg ser gode muligheter til å skaffe arbeid til mange tidligere Union-ansatte, sier seksjonssjef Jens-Kåre Aasen i HIP Produksjonstjenester.
 
HIP Produksjonstjenester vil også etablere et kontor på Klosterøya og bistå Union-ansatte som står uten arbeid ved oppsigelsestidens utløp. Formålet er å etablere gode tilbud for den enkelte i form av arbeid eller annen varig løsning.
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
For ytterligere informasjon:
 
Informasjonssjef Tom Bratlie, Norske Skog
Tlf.: 67 59 93 34, mob: 905 21 904
 
Avviklingsleder Ruben Kaasa, Norske Skog Union
Tlf: 35 58 51 89, mob: 900 16 377