20 Apr 2006

Ny rapporteringsdato og annen info om 1. kvartal 2006

Publisering av Norske Skogs regnskap for 1. kvartal 2006 er endret til onsdag 3. mai kl 8. Dette var tidligere annonsert til fredag 5. mai.

Det blir presentasjon med webcast i selskapets lokaler kl 14 den 3. mai. Mer informasjon om dette arrangementet kommer på vår hjemmeside www.norskeskog.com.

"Silent Period" i forkant av publiseringen starter mandag 24. april.

Resultat 1. kvartal 2006
I region Australasia har ombygging av fabrikken i Albury medført 28.000 tonn lavere produksjon enn i 4. kvartal 2005. Dette, og fortsatt høye energikostnader gjorde at det ble et negativt driftsresultat i regionen på rundt NOK 100 millioner i 1. kvartal.
 
Det er ubetydelige netto resultateffekter fra energisikring knyttet til Norske Skogs kraftkontrakter i 1. kvartal.
 
Norske Skogs handelsveide valutakurv ("Norske Skog-indeksen") hadde en gjennomsnittsverdi på 88,6 i 1. kvartal 2006, sammenlignet med 87,3 i 4. kvartal 2005 og 88,6 i 1. kvartal 2005. Verdien pr. 31.03.2006 var 87,5 mot 88,4 pr. 30.12.2005. Indeksen starter 01.01.2002.

Oxenøen, 20. april 2006

NORSKE SKOG
Investor Relations