20 Apr 2006

Norske Skogs styreleder varsler krevende omstilling

Ingen mild medisin, men snarere en solid hestekur er det styreleder Lars Wilhelm Grøholt foreskiver for å gjenerobre lønnsomheten i Norske Skog. Kravet er en avkastning på kapitalen på 11 prosent. I 2005 er avkastningen 2,8 prosent.

Det var en offensiv styreleder som møtte selskapets eiere på dagens generalforsamling på Norske Skogs hovedkontor på Oksenøya. - Det må fremvises ytterligere aggressivitet fra selskapet for å bedre lønnsomheten. Takten i restruktureringen av selskapet må økes, sa Grøholt.
 
Styrets krav. Det er spesielt fire områder som skal gis full oppmerksomhet:
-Gammel og ulønnsom kapasitet må stenges.
-Selskapets fokus må rettes mot regioner med markedsvekst for avis- og magasinpapir.
-Produksjonsenhetene må være i verdensklasse kostnadsmessig, enten ved nærhet til markedet, eller ved lokalisering i regioner med spesielle kostnadsfordeler for papirproduksjon.
 
Som et siste punkt understreket styrelederen at Norske Skog må være langt tøffere i arbeidet med å ta ut synergieffekter og trekke fordel av selskapets størrelse og ensidige fokus på trykkpapir.
 
- Disse forholdene gir oss muligheter til å standardisere arbeidsprosesser og dele erfaring og kunnskap på tvers av regioner og landegrenser. Styret har stilt spørsmål ved hvorvidt vi har tatt ut tilstrekkelig effekt på dette området. Vi vet at det nå arbeides intenst med global standardisering, og styret følger dette arbeidet nøye, sa Grøholt.
 
Om energiprisene. Styret i Norske Skog ser med bekymring på utviklingen i energiprisene og i resten av verden. Norske Skogs energikostnader økte med nær en halv milliard kroner fra 2004 til 2005. - Denne trenden ser ut til å fortsette. Vi har en stor utfordring i å sikre oss energi til konkurransedyktige priser. Politikere i Norge og i utlandet bør være bekymret over at gapet mellom tilbud og etterspørsel etter energi stadig øker, sa Lars Wilhelm Grøholt og la til: - Politikere er flinke til å kreve samfunnsansvar fra næringslivet. De burde også være vel så opptatt av hvilket ansvar myndighetene har overfor næringslivet og arbeidsplassene.
 
Om restrukturering. Det siste året har krevd store og vanskelige beslutninger, spesielt for Norske Skogs norske virksomhet. Men restruktureringen stopper ikke med det som ble gjennomført i 2005. Selskapet må gjennomføre en rekke tiltak for å kunne møte verdens utvikling de neste 5-10-15 årene. - Dersom Norske Skog skal opprettholde sin posisjon som verdensledende i papirindustrien må vi tjene penger. Vi må ha finansielle muskler til å gjennomføre nødvendig restrukturering, og vi må gi våre eiere en fornuftig avkastning. Dette er vår store oppgave fremover, sa styrelederen og viste til nedleggelsen av Union, salget av eierandelen i Catalyst Paper i Canada, salget av Nordic Paper og Forestia som et ledd i restruktureringsarbeidet.
 
For selskapet globalt er oppkjøpet av PanAsia den store begivenheten i fjor. Et trekk som er helt i tråd med selskapets strategi om økt tilstedeværelse i de regioner som har best fremtidsutsikter for trykkpapir.
 
Ros til ansatte. Med mye alvor og negativ oppmerksomhet på Norske Skogs virksomhet den siste tiden, mente styreleder Lars Wilhelm Grøholt det var ekstra god grunn til å trekke frem de mange positive resultater selskapets ansatte er med på å skape hver eneste dag. Han pekte på prestasjonene innen helse og sikkerhetsarbeidet som ligger helt i verdenstoppen. Sykefraværet i 2005 var 2,7 prosent og den såkalte H-verdien som måler antall skader med fravær pr million arbeidstimer var på 1,3.
 
- Selv om selskapet har vært gjennom en tøff periode er det betryggende å oppleve engasjementet og lojaliteten i organisasjonen. Det kommer tøffe tider også fremover, og det er en ekstra stor utfordring å ta vare på hverandre gjennom krevende omstillinger, sa Grøholt.

 
Oxenøen, 20. april 2006
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
Mer informasjon:
Konserndirektør Hanne Aaberg
Tlf: 913 51 681