21 Apr 2006

Nedgradering fra Moody's

Ratingselskapet Moody's har nedgradert kredittratingen til Norske Skog til Ba1 fra Baa3, mens Outlook endres til Stable fra tidligere Negative.

Ifølge Moody's pressemelding skjer endringen som følge av svak inntjening i selskapet, et prisbilde ut 2007 som ikke forventes å forbedre gjeldsrelaterte nøkkeltall i tilstrekkelig grad, samt kostnadsøkninger som følge av økte energipriser.
 
Denne endringen konkluderer den vurderingen for mulig nedgradering som Moody's initierte den 28. februar i år.
 
Endringen har ingen konsekvenser for rentekostnadene på Norske Skogs eksisterende langsiktige gjeld eller kredittfasiliteter.   

Oxenøen, 21.04.2006

NORSKE SKOG

Investor Relations

Kontaktpersoner:
Jarle Langfjæran, tlf. 909 78 434 eller Rune Gjessing, tlf. 901 52 614