21 Apr 2006

Aksjen handles ekskl. utbytte

Utbytte, kr 5,50 pr. aksje, utbetales til de som var aksjonærer pr. 20. april. Som følge av dette, noteres Norske Skog-aksjen eksklusive utbytte fra og med i dag.

Oxenøen, 21. april 2006

NORSKE SKOG
Investor Relations