25 Apr 2006

Lanserer ny visuell profil for Klosterøya

Norske Skog arbeider aktivt for å bidra til å skape nye, fremtidsrettede arbeidsplasser på Klosterøya etter nedleggelsen av Union. Nå lanseres også en egen visuell profil for Klosterøya som skal signalisere fremtid, vekst og utvikling.

- Det er et stort behov for informasjon omkring aktivitetene med å skape ny virksomhet på Klosterøya. Den visuelle profilen bidrar til en helhetlig kommunikasjon, samtidig som logo og fargebruk signaliserer at man ønsker kreativitet og nye ideer velkommen, sier Norske Skogs informasjonssjef Tom Bratlie.
 
Lokalt næringsliv og befolkningen forøvrig inviteres til å bli med å skape fremtiden for Klosterøya gjennom helsides annonser i TA og Varden i morgen. Samme dag er over 100 personer fra politikk, kultur- og næringsliv samlet til konferansen "Fremtidsverksted Klosterøya 2012".
 
Klosterøya - Nye muligheter
 
Gjennom prosjektet "Klosterøya - Nye muligheter" samarbeider Norske Skog med Skien kommune, Telemark Fylkeskommune og Innovasjon Norge for å bidra til etablering av nye fremtidsrettede virksomheter på Klosterøya. Man har allerede fått over 50 henvendelser fra virksomheter som kan tenke seg å etablere seg på Klosterøya.
I samarbeid med Innovasjon Norge og ECON tilbyr vi også råd og veiledning til de som ønsker å starte egen virksomhet.
 
- Interessen for Klosterøya er stor, og vi er i dialog med både Union-ansatte med egne forretningsideer, eksterne gründere og større etablerte bedrifter, sier Tom Bratlie.
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
 
Informasjonssjef
Tom Bratlie
Tlf: 67 59 93 34
Mob: 905 21 904
 
(Vedlagte PDF fil inneholder annonsen som rykkes inn i TA og Varden i morgen. Logo og design er laget av Dinamo.) 

Annonse_Klosterøya_260406