04 Mai 2006

NSG - Opptak av obligasjonslån

Norske Skog har i dag tatt opp NOK 75 millioner i obligasjonslån under rammen i NSG 14 (NO 001 024 2548). Det nye låneopptaket er gjort til kurs 100,05 og med forfall 26.10.2009.

Totalt utestående i NSG 14 etter dette er NOK 600 millioner.
 
 
Oxenøen, 03.05.2006
 
NORSKE SKOG
Investor Relations