26 Mai 2006

Hydro og Norske Skog samarbeider om studie for produksjon av biodiesel

Hydro og Norske Skog er blitt enige om å gjennomføre en felles mulighetsstudie for produksjon av biodiesel fra trevirke.

Bruk av biodiesel fra trevirke vil gi betydelig mindre utslipp av klimagasser enn dagens biodiesel som produseres fra raps og planteoljer.  Målet er å avdekke mulighetene for å realisere et produksjonsanlegg for biodiesel i Sørøst-Norge. Et slikt anlegg vil tidligst kunne være i drift i løpet av 2012.
 
- Vi ser på hverandre som naturlige samarbeidspartnere innenfor biodiesel fra trevirke. Hydro har lang erfaring fra bygging og drift av store prosessanlegg og med å finne nye energiløsninger. Norske Skog har betydelig kompetanse på virkesinnkjøp og behandling av tremasse, sier direktør Alexandra Bech Gjørv i Hydro og direktør Terje Engevik i Norske Skog.
 
Produksjon av biodiesel er i dag basert på rapsolje eller andre oljebaserte råvarer. Fremstilling av biodiesel fra trevirke krever utvikling av ny teknologi. Når denne teknologien er på plass, vil det være mulig å tilby et enda bedre produkt enn dagens biodiesel.
 
- I dag kan man bare ha fem prosent innblandet biodiesel på tanken. Med biodiesel fra trevirke får vi et teknisk bedre produkt uten slike begrensinger. Ved å bruke trevirke kan vi også utnytte en mye større del av råvaren, og redusere utslippene av drivhusgasser vesentlig i forhold til biodiesel produsert fra raps eller annen planteolje. Dette bidrar til at biodiesel fra trevirke vil bli et enda mer miljøvennlig drivstoff enn dagens biodiesel, sier selskapene.
 
Det er langt frem til en eventuell realisering av et produksjonsanlegg.  Samarbeidet dreier seg i første omgang om å gjennomføre en mulighetsstudie som i hovedsak skal gi en oversikt over hvilke teknologier som er tilgjengelige i markedet, kartlegge tilgangen på råvarer, og gi et realistisk bilde av hvilke rammebetingelser som må være på plass for å kunne ta en investeringsbeslutning.
 
- Utslipp av CO2 er et klimaproblem som angår alle, og vi ser at det er politisk vilje til å satse på biodiesel som et miljøvennlig alternativ til ordinært drivstoff. Det er et stort potensial for biodiesel i et fremtidig marked, men for at dette markedet skal bli en realitet er vi avhengige av gode og langsiktige rammevilkår fra myndighetene, sier Alexandra Bech Gjørv og Terje Engevik.
 
Kjørbo/Oxenøya, 26. mai 2006
 
For mer informasjon, kontakt:
Informasjonssjef Tom Bratlie, Norske Skog, telefon 905 21 904
Informasjonssjef Lars Nermoen, Hydro, telefon 902 40 153