06 Jun 2006

Christian Rynning-Tønnesen ny konsernsjef i Norske Skog og Andreas Enger ny konserndirektør, økonomi og finans

Styret i Norske Skog har utnevnt Christian Rynning-Tønnesen (46) til ny konsernsjef. Han kommer fra stillingen som konserndirektør for økonomi og finans i Norske Skog.

Andreas Enger (43) er samtidig ansatt som ny konserndirektør for økonomi og finans. Enger er i dag adm. direktør i Midelfart Holding AS.
 
Før Christian Rynning-Tønnesen kom til Norske Skog i fjor satt han i Statkrafts konsernledelse i 11 år og var de siste to årene stedfortredende konsernsjef. Han har tidligere arbeidet tre år i McKinsey og tre år i Esso Norge. Rynning-Tønnesen er utdannet sivilingeniør fra NTH.
 
Andreas Enger har vært administrerende direktør i Midelfart Holding AS siden april 2005, og var fra 2003 til 2005 konserndirektør i Petroleum Geo-Services (PGS) med ansvar for strategi og forretningsutvikling. Før dette arbeidet han 15 år i McKinsey, som partner fra 1996. Enger er utdannet sivilingeniør fra NTH og har en MBA fra INSEAD.
 
Christian Rynning-Tønnesen sa opp sin stilling i Norske Skog tidligere i år for å begynne som konsernsjef i Agder Energi, men hadde ennå ikke tiltrådt denne stillingen.
 
- Vi er godt fornøyd med at Christian Rynning-Tønnesen blir i Norske Skog, nå som konsernsjef, og at Andreas Enger har akseptert stillingen som konserndirektør for økonomi og finans. Rynning-Tønnesen kjenner Norske Skog meget godt og har det beste utgangspunktet for å føre selskapet videre, sier styreleder Lars Wilhelm Grøholt.
 
- Jeg tar fatt på jobben som konsernsjef i Norske Skog med stor entusiasme. Selskapet har svært mange dyktige medarbeidere. Sammen skal vi takle de utfordringer selskapet står overfor og dermed nå de målsetninger som styret har satt for virksomheten fremover, sier Christian Rynning-Tønnesen.
 
Rynning-Tønnesen tiltrer som konsernsjef i Norske Skog 6. juni 2006. Han vil ha en grunnlønn på NOK 3,6 millioner. I tillegg får han en bonusavtale med maksimal utbetaling på en halv årslønn. Han får også 60 000 syntetiske opsjoner hvor innløsningskursen blir satt lik gjennomsnittskursen i perioden 12. - 30. juni, og som kan utøves i løpet av første halvår 2009.
 
Andreas Enger tiltrer etter nærmere avtale.
 
Pressekonferanse:
 
Det blir avholdt en pressekonferanse om denne saken på Norske Skogs hovedkontor på Oksenøya klokken 11:00 i dag.

For ytterligere informasjon:

Styreleder Lars Wilhelm Grøholt - Tlf: 901 81 465 
 
Media:
Konserndirektør Hanne Aaberg - Tlf: 913 51 681 
 
Finansmarked:
Direktør Jarle Langfjæran - Tlf: 909 78 434 
Direktør Rune Gjessing - Tlf: 901 52 614

Christian Rynning-Tønnesen photo