06 Jun 2006

KJØP AV AKSJER

Andreas Enger som er ansatt som CFO i Norske Skogindustrier ASA med tiltredelse etter nærmere avtale, har i dag kjøpt 1.000 Norske Skog-aksjer til kurs 89,75.

Oxenøen, 6. juni 2006
Norske Skogindustrier ASA
Jarle Langfjæran