13 Jun 2006

Endret rapporteringsdato for 2. kvartal 2006

Publisering av Norske Skogs regnskap for 2. kvartal 2006 er endret til fredag 11. august kl 8. Dette var tidligere annonsert til fredag 4. august.
 
Det blir presentasjon med webcast i selskapets lokaler kl. 13 den 11. august. Mer informasjon om dette arrangementet kommer på vår hjemmeside www.norskeskog.com på et senere tidspunkt.   
 
"Silent Period" i forkant av publiseringen starter mandag 31. juli.
 
 
Oxenøen, 13. juni 2006
NORSKE SKOG
Investor Relations