23 Jun 2006

Klare fremtidsplaner for Klosterøya - Skien

I dag offentliggjøres rapporten fra prosjekt "Klosterøya - Nye muligheter". I samarbeid med Skien kommune, Telemark fylkeskommune, Innovasjon Norge og de ansatte på Union har Norske Skog staket ut kursen som skal gjøre det tidligere fabrikkområdet til et fyrtårn i utviklingen av Skien og Grenlandsområdet.
 
I rapporten "Klosterøya - Nye muligheter" legges det først og fremst vekt på hvordan man skal utvikle øya til å bli et attraktivt sted for lokalisering av kompetansebaserte og kreative næringer.
 
- Dette har vært en snuoperasjon av de sjeldne, sier Norske Skogs konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen som selv har ledet prosjektets styringsgruppe. Gruppen ble nedsatt i forbindelse med nedleggelsen av Union. Hensikten var å planlegge for ny virksomhet i Skien til erstatning for den aktiviteten som da ble borte.
 
- Det er ikke til å legge skjul på at forholdet mellom Skien kommune og Norske Skog var krevende da vi startet arbeidet sist høst. Men med gjensidig respekt for både historien og partenes ønsker for fremtiden har vi klart å komme frem til en felles plan for utviklingen av Klosterøya, sier Rynning-Tønnesen.
 
Norske Skog er meget fornøyd med planen som har blitt utarbeidet innenfor en stram tidsplan. - At vi allerede nå kan peke ut en klar retning for utviklingen på Klosterøya skyldes at blant annet Skien kommune har arbeidet meget raskt og effektivt, sier Rynning-Tønnesen.
 
Interessen fra næringslivet er allerede stor og flere bedrifter er på vei inn på Klosterøya. Blant de første er Unicon Engineering AS og Korpus AS med totalt 9 ansatte. IKT-Grenland har Klosterøya som sitt førstevalg for å tilby samlokalisering av IKT-bransjen i Grenland. De 17 bedriftene som samarbeider om dette prosjektet vil alene bety over 200 arbeidsplasser og med høye ambisjoner om rask vekst.
 
Norske Skog vil styrke den lokale organisasjonen for utvikling av Klosterøya og har derfor engasjert Omund Revhaug til å lede arbeidet videre. Revhaug har lang erfaring fra norsk og internasjonalt næringsliv og er blant annet styreformann i det børsnoterte industriselskapet Polimoon. Han var tidligere med i Norske Skogs konsernledelse og ledet blant annet selskapets virksomhet i Asia. Omund Revhaug har også vært styreformann i A/S Union. Revhaug bor i dag i Bamble.
 
Oxenøen 23. juni 2006
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
For mer informasjon, kontakt informasjonssjef Tom Bratlie på telefon 905 21 904.