05 Jul 2006

Ny organisasjonsstruktur og endringer i konsernledelsen i Norske Skog

Norske Skogs konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen la i dag frem en ny organisasjonsstruktur og en ny konsernledelse for Norske Skog.
 
- Norske Skog må gjennom en snuoperasjon slik at lønnsomheten igjen kommer opp på et akseptabelt nivå. Den nye konsernledelsen og en ny organisasjonsstruktur gir et solid grunnlag for å få gjennomført nødvendige endringer, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.
 
Konsernledelsen reduseres fra 10 til 8 personer. Regionene skal ikke lenger være et eget ledelsesledd, og fire konserndirektører får nå ansvaret for hver sin portefølje av fabrikker. Stabsfunksjonene samles hos konserndirektør for organisasjon og konserndirektør for økonomi og finans. I tillegg er en konserndirektør gitt et spesielt ansvar for tiltak som skal øke lønnsomheten i Norske Skog.
 
Det vil også bli endringer i organisasjonen for øvrig. Den nye konsernledelsen skal arbeide med dette og legge frem forslag til endringer i august. - Det er for tidlig å si konkret hvordan den nye organisasjonen vil se ut, men jeg ønsker blant annet å styrke fabrikkenes rolle og ansvar overfor kunder og leverandører. Fabrikkene vil derfor få ansvaret for salg og innkjøp, sier Rynning-Tønnesen.
 
Konserndirektør Eric d'Olce kommer fra stillingen som fabrikkdirektør for Norske Skog Golbey i Frankrike og vil ha ansvar for fabrikkene Skogn, Parenco, Golbey og Steti. Samtidig får d'Olce ansvaret for koordinering av konsernets salgs- og markedsaktiviteter.
 
Konserndirektør Antonio Dias er i dag konserndirektør, Sør-Amerika. Han vil ha ansvar for fabrikkene Saugbrugs, Follum, Bruck, Walsum, Pisa og Bio Bio.
 
Konserndirektør Vidar Lerstad er i dag konserndirektør for strategi. Han vil ha ansvar for fabrikkene Jeonju, Chongwon, Hebei og Shanghai.
 
Konserndirektør Ketil Lyng er i dag konserndirektør for supply og logistikk. Han vil fortsatt ha ansvaret for supply og logistikk på konsernnivå men vil i tillegg få ansvar for fabrikkene Albury, Boyer, Tasman og Singburi. Ketil Lyng vil også ha ansvaret for miljø.
 
Konserndirektør Peter Chrisp kommer fra stillingen som fabrikkdirektør ved Norske Skog Tasman. Han vil ha ansvaret for programmet for lønnsomhetsforbedring, Norske Skog Production Systems (NSPS), og forskning og utvikling.
 
Konserndirektør for økonomi og finans Andreas Enger, vil også få ansvaret for strategi, energi, kommunikasjon og IT.
 
Det er igangsatt en rekrutteringsprosess til stillingen som konserndirektør for HR & organisasjon. Axel Thuve vil fungere i denne stillingen inntil videre.
 
- Den nye konsernledelsen har bred internasjonal bakgrunn og solid erfaring fra Norske Skog. Det blir hard jobbing fremover på alle sammen, men jeg er trygg på at vi skal klare å snu trenden og gjenvinne lønnsomheten i selskapet, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.
 
Regnskapsrapportering med resultat for hver geografisk region vil fortsette som før.
 
Pressebriefing
Media inviteres til lunsj på Oxenøen i dag kl 11:30 for en nærmere orientering ved konsernsjef Christian Rynning-
Tønnesen.
 
Oxenøen 5. juli 2006
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
For ytterligere informasjon:
 
Media:
Konserndirektør
Kommunikasjon og samfunnskontakt
Hanne Aaberg
Telefon: 913 51 681 
 
Finansmarked:
Direktør Investor Relations
Thomas Tronsgaard
Telefon: 900 29 918
  
 

Pressemelding med org kart