27 Jul 2006

Valutaforhold m.v. i 2. kvartal 2006

Publisering av Norske Skogs regnskap for 2. kvartal 2006 skjer fredag 11. august kl 8. 
 
Det blir presentasjon med webcast i selskapets lokaler kl 13 samme dag. Mer informasjon om dette arrangementet kommer på vår hjemmeside www.norskeskog.com.   
 
"Silent Period" i forkant av publiseringen starter mandag 31. juli.
 
Norske Skogs handelsveide valutakurv ("Norske Skog-indeksen") hadde en gjennomsnittsverdi på 86,5 i 2. kvartal 2006, sammenlignet med 88,6 i 1. kvartal 2006 og 87,9 i 2. kvartal 2005. Verdien pr. 30.06.2006 var 86,8 mot 87,5 pr. 31.03.2006. Indeksen starter 01.01.2002.
 
 
Spesielle poster i regnskapet for 2. kvartal 2006
 
I forbindelse med nedbemanning er det foretatt en avsetning til sluttvederlag på EUR 8 millioner (NOK 63 millioner). Netto resultateffekter fra energisikring knyttet til Norske Skogs kraftkontrakter utgjorde en kostnad på NOK 186 millioner i 2. kvartal. Disse to postene er ikke medtatt i regionenes driftsresultat.
 
 
 
 
 
Oxenøen, 27. juli 2006
NORSKE SKOG
Investor Relations